Tour Miền Bắc

Tour Miền Bắc

Tour Miền Bắc

Saigon Blue Travel & Event

Saigon Blue Travel & Event
Saigon Blue Travel & Event
  Hotline: 0979 67 40 67   0983 450 131 (Khách đoàn - Ms Dịu)   0343 312 127 (Khách lẻ - Ms Duyên) Facebook Zalo Viber Skype  Thời gian làm việc: 24/7

Tour Miền Bắc

Trang chủ Tour Miền Bắc
HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ - NHO QUẾ - KHUỔI MY (3N3Đ)
HÀ GIANG - CAO NGUYÊN ĐÁ - NHO QUẾ - KHUỔI MY (3N3Đ)

 HÀ NỘI/HÀ GIANG  Hàng ngày  3N3Đ

3.950.000đ

HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - NHO QUẾ - DU GIÀ
HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - NHO QUẾ - DU GIÀ

 HÀ NỘI/HÀ GIANG  Hàng ngày  3N3Đ

4.100.000đ

HÀ GIANG -  ĐỒNG VĂN - MÃ PÌ LÈNG - BẢN LÔ LÔ CHẢI
HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - MÃ PÌ LÈNG - BẢN LÔ LÔ CHẢI

 HÀ NỘI/HÀ GIANG  Thứ 6 hàng tuần  3N2Đ

2.250.000đ

SAPA - CÁT CÁT - MOANA - FANSIPAN- Y TÝ - LŨNG PÔ 4N3Đ (Daily)
SAPA - CÁT CÁT - MOANA - FANSIPAN- Y TÝ - LŨNG PÔ 4N3Đ (Daily)

 SAPA - Y TÝ  Hàng ngày  4N3Đ

4.200.000đ

SAPA - FANSIPAN - Y TÝ - LŨNG PÔ 3N2Đ (Daily)
SAPA - FANSIPAN - Y TÝ - LŨNG PÔ 3N2Đ (Daily)

 SAPA - Y TÝ  Hàng ngày  3N2Đ

3.500.000đ

SAPA - MOA NA - CÁT CÁT - FASIPAN 3N2Đ (Daily)
SAPA - MOA NA - CÁT CÁT - FASIPAN 3N2Đ (Daily)

 SAPA  Hàng ngày  3N2Đ

2.700.000đ

KHÁM PHÁ MỘC CHÂU - CẦU KÍNH BẠCH LONG 2N1Đ
KHÁM PHÁ MỘC CHÂU - CẦU KÍNH BẠCH LONG 2N1Đ

 Hà Nội  Thứ 7 hàng tuần  2 NGÀY 1 ĐÊM

1.370.000đ 1.590.000đ

SAPA - MOANA - CÁP TREO FANSIPAN (2N1Đ)
SAPA - MOANA - CÁP TREO FANSIPAN (2N1Đ)

  Hà Nội  Hàng ngày  2 NGÀY 1 ĐÊM

2.300.000đ 2.450.000đ

VỊNH HẠ LONG   SỬNG SỐT - TITOP (1Day)
VỊNH HẠ LONG SỬNG SỐT - TITOP (1Day)

 Hà Nội  Hàng ngày  1 ngày

1.350.000đ 1.550.000đ

HÀ GIANG - ĐÈO MÃ PÍ LÈNG- SÔNG NHO QUÉ (2N3Đ)
HÀ GIANG - ĐÈO MÃ PÍ LÈNG- SÔNG NHO QUÉ (2N3Đ)

 Hà Nội  Hàng ngày  2 ngày 3 đêm

3.090.000đ 3.290.000đ

TÂY BẮC: MAI CHÂU – MỘC CHÂU – SƠN LA – ĐIỆN BIÊN – LAI CHÂU
TÂY BẮC: MAI CHÂU – MỘC CHÂU – SƠN LA – ĐIỆN BIÊN – LAI CHÂU

 HCM/HÀ NỘI  Thứ 4 hàng tuần  3 NGÀY 3 ĐÊM

4.600.000đ

HÀ GIANG – ĐỒNG VĂN - MÃ PÍ LÈNG - SÔNG NHO QUẾ - THÁC BẢN GIỐC
HÀ GIANG – ĐỒNG VĂN - MÃ PÍ LÈNG - SÔNG NHO QUẾ - THÁC BẢN GIỐC

 HCM/HÀ NỘI  Thứ 4 hàng tuần  4 NGÀY 3 ĐÊM

4.850.000đ

HÀ GIANG – LŨNG CÚ – SÔNG NHO QUẾ – THÁC BẢN GIỐC – PÁC BÓ – HỒ BA BỂ
HÀ GIANG – LŨNG CÚ – SÔNG NHO QUẾ – THÁC BẢN GIỐC – PÁC BÓ – HỒ BA BỂ

 HCM/HÀ NỘI  Thứ 4 hàng tuần  5 NGÀY 4 ĐÊM

5.100.000đ

SAPA - HÀM RỒNG - CÁT CÁT - FANSIPAN
SAPA - HÀM RỒNG - CÁT CÁT - FANSIPAN

 HCM/HÀ NỘI  Hàng ngày  2 NGÀY 2 ĐÊM

2.350.000đ

SAPA - HÀM RỒNG - CÁT CÁT - FANSIPAN
SAPA - HÀM RỒNG - CÁT CÁT - FANSIPAN

 HCM/HÀ NỘI  Hàng ngày  3 NGÀY 2 ĐÊM

2.770.000đ

CAO NGUYÊN MỘC CHÂU
CAO NGUYÊN MỘC CHÂU

 HCM/HÀ NỘI  Thứ 7 hàng tuần  2 NGÀY 1 ĐÊM

1.020.000đ

KHÁM PHÁ MAI CHÂU - MỘC CHÂU
KHÁM PHÁ MAI CHÂU - MỘC CHÂU

 HCM/HÀ NỘI  Thứ 7 hàng tuần  2 NGÀY 1 ĐÊM

1.020.000đ

PÁC BÓ - THÁC BẢN GIỐC - ĐỘNG NGƯỜM NGAO
PÁC BÓ - THÁC BẢN GIỐC - ĐỘNG NGƯỜM NGAO

 HCM/HÀ NỘI  Thứ 6 hàng tuần  2 NGÀY 2 ĐÊM

2.050.000đ

CAO BẰNG - PÁC BÓ - THÁC BẢN GIỐC - HỒ BA BỂ - ĐỘNG NGƯỜM NGAO
CAO BẰNG - PÁC BÓ - THÁC BẢN GIỐC - HỒ BA BỂ - ĐỘNG NGƯỜM NGAO

 HCM/HÀ NỘI  Thứ 6 hàng tuần  3 NGÀY 2 ĐÊM

2.200.000đ

SAPA - FANSIPAN - HÀ GIANG - MÃ PÍ LÈNG - SÔNG NHO QUẾ
SAPA - FANSIPAN - HÀ GIANG - MÃ PÍ LÈNG - SÔNG NHO QUẾ

 HCM/HÀ NỘI  Thứ 4 hàng tuần  5 NGÀY 4 ĐÊM

5.150.000đ

HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - LŨNG CÚ - MÃ PÍ LÈNG - SÔNG NHO QUẾ
HÀ GIANG - ĐỒNG VĂN - LŨNG CÚ - MÃ PÍ LÈNG - SÔNG NHO QUẾ

 HCM/HÀ NỘI  Thứ 6 hàng tuần  3 NGÀY 2 ĐÊM

2.150.000đ

© Copyright 2020 Saigon Blue Travel & Event - Thiết kế website IVG WEB
icon