Trung Quốc

Trung Quốc

Trung Quốc

Saigon Blue Travel & Event

Saigon Blue Travel & Event
Saigon Blue Travel & Event
  Hotline: 0979 67 40 67   0983 450 131 (Khách đoàn - Ms Dịu)   0343 312 127 (Khách lẻ - Ms Duyên) Facebook Zalo Viber Skype  Thời gian làm việc: 24/7
BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU
BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU

 TPHCM/TRUNG QUỐC  T5, T6, T7, T8, T9  7N6D

23.990.000đ

THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - VÔ TÍCH (VJA)
THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - VÔ TÍCH (VJA)

 TPHCM/TRUNG QUỐC  T4, T5, T6, T7, T8, T9  5N4Đ

14.990.000đ

ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA (5N4Đ)
ĐẠI LÝ - LỆ GIANG - SHANGRILA (5N4Đ)

 TPHCM/TRUNG QUỐC  02/04, 16/04  5N4Đ

17.990.000đ

CÔN MINH - SHANGRILA - LỆ GIANG (6N5Đ - MU)
CÔN MINH - SHANGRILA - LỆ GIANG (6N5Đ - MU)

 TPHCM/TRUNG QUỐC  04,18, 25/04  6N5Đ

19.490.000đ

THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - VÔ TÍCH (VNA)
THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - VÔ TÍCH (VNA)

 TPHCM/TRUNG QUỐC  03,10,17/04; 29/05; 05/06  5N4Đ

15.990.000đ 16.990.000đ

THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - TÂY ĐƯỜNG
THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - TÂY ĐƯỜNG

 TPHCM/TRUNG QUỐC  19/01/2024; 01/03/2024  5N4Đ

13.990.000đ

THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - Ô TRẤN
THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - Ô TRẤN

   07,21/01; 18/02; 03,17,31/03/2024  4N3Đ

9.950.000đ

THƯỢNG HẢI – BẮC KINH – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN
THƯỢNG HẢI – BẮC KINH – HÀNG CHÂU – Ô TRẤN

   12,16/10 9,23/11 14/12  7 NGÀY 6 ĐÊM

21.990.000đ

HÀNH TRÌNH TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
HÀNH TRÌNH TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

 TRUNG QUỐC  Khởi hành hàng tuần  6N5Đ

16.690.000đ

HÀNH TRÌNH TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
HÀNH TRÌNH TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

 TRUNG QUỐC  16, 23/04 và 07, 14, 21, 28/05  5 NGÀY 4 ĐÊM

14.690.000đ

© Copyright 2020 Saigon Blue Travel & Event - Thiết kế website IVG WEB
icon